Telefon

+90 530 311 49 16

E-posta

mevliyeyavuz@hotmail.com

Aile danışmanlığına birçok sorun konu edilebilir. Bir diğer ifadeyle, bireyler çeşitli sebeplerden dolayı aile danışmanına başvurabilir. Söz gelimi evlilik birliği problemleri, boşanma ve sonrası süreç, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, davranışsal problemler, duygusal bozukluklar ve ruh hastalığı, işyerinde psikolojik taciz (mobbing), çocuk ihmal ve istismarı, sosyal çevre ile iletişim sorunları vb. problemler hakkında aile danışmanı yardımı talep edilebilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ilişkin sorunlar ve özellikle boşanma ve sonrası süreç aile danışmanlarının yoğunlukla hizmet verdiği alanlardır. Aile danışmanlığının etkilerine yönelik çalışmalar göstermektedir ki, boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve boşanma sonrası sürecin (tek ebeveynlik, tekrar evlilik vb.) birey üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinde etkili ve etkin bir müdahale aracıdır.

Arnavutköy Aile Danışmanlığı Nedir, Ne İşe Yarar?

Arnavutköy aile danışmanı oldukça geniş ve çeşitli bir sorun yelpazesi üzerine çalışır, hizmet verir. Bu bağlamda, hem çocukluk ve ergenlik dönemi problemlerine aile merkezli bir yaklaşımla müdahalede bulunur; hem de evlilik birliğinden kaynaklı çift sorunları ile ilgilenir. Ayrıca, ailedeki kronik hastalıklar sebebiyle söz konusu olan olumsuz etkilere yönelik danışmanlık hizmeti verir. Zira, aile danışmanı ve aile danışmanlığı, aileyi en geniş biçimi ile ele alır.

Uzman Psikolog Mevliye Yavuz marifetiyle icra edilen Arnavutköy aile danışmanlığının işlevlerini ve faydalarını; çocuk ve ergenlerin sorunlarının çözümünde aile danışmanlığının rolü ve etkileri, yetişkinlik dönemi problemlerinin çözümünde aile danışmanlığını rolü ve etkileri ve son olarak aile – çift sorunlarının çözümünde aile danışmanlığının rolü ve etkileri olmak üzere üç farklı başlıkta incelemek, daha açıklayıcı bir yaklaşım olacaktır.

Çocuk ve Ergenlerin Sorunlarının Çözümünde Aile Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan psikolojik temelli sorunları; içselleştirme sorunları ve dışsallaştırma sorunları olarak iki başlıkta değerlendirebiliriz: içselleştirme sorunları genellikle kaygılar, korkular, içer kapanma ve depresyon gibi duygu durumlarına ilişkin sorunlarla etkilerini gösterirken, dışsallaştırma sorunları çoğu zaman saldırganlık ve davranışsal bozukluklar üzerinden etkilerini gösterir.

Çocukluk ve ergenlik döneminde karşılaşılan dışsallaştırma sorunlarına karşın aile danışmanlığı ile müdahalede bulunmak, bahse konu sorunların azaltılmasında son derece faydalıdır. Nitekim, aile danışmanlığı kapsamında alınan aile terapilerinin, çocuk ve ergenlerin içselleştirme ve dışsallaştırma problemlerine karşı oldukça başarılı ve etkin bir müdahale aracı olduğunu ortaya koyan pek çok çalışma ve araştırma mevcut.

Yetişkinlikte Yaşanan Sorunların Çözümünde Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, yetişkinlik döneminin önemli problemlerine (depresyon, madde kullanımı ve bağımlılığı, şizofreni, bipolar bozukluk, şiddetli psikolojik sorunlar vb.) karşı sürdürülebilir başarılı sonuçlar sunan müdahale yöntemidir. Özellikle aile ilişkilerinde karşılaşılan bozukluk ve depresyon arasındaki ilişki dikkate alındığında, aile içi ilişkilerin iyileştirilmesini hedef alan aile terapileri sayesinde depresyon etkilerinin de azaltılması, kontrol altına alınması ve tamamen giderilmesi mümkündür.

Aile – Çift Sorunlarının Çözümünde Aile Danışmanlığı

Arnavutköy aile danışmanlığı kapsamında çocukluk ve yetişkinlik dönemi bireysel problemlerin kontrol altına alınması ve giderilmesi açısından aile terapilerinin rolüne ve önemine değindik. Şimdi, bilhassa çiftler ve ailelerin yaşadıkları problemlerin çözümüne ilişkin Arnavutköy aile danışmanlığının etkilerine değinelim: Aile danışmanlığı dahilinde çiftlere yönelik terapiler ve müdahale programları sayesinde;

  • Aile çatışmaları,
  • Çiftler arası iletişim sorunları,
  • Evlilik birliğinde problem çözme yöntemleri,
  • Aldatma ve aldatılma,
  • Boşanma ve sonrası süreç,
  • Çiftlerde uzlaşma sorunları,
  • Duygusal eksiklik,
  • Evlilik birliği sorunlarından dolayı iş yaşamında verimden ve üretkenlikten uzaklaşma vb. problemlerin olumsuz etkileri başarıyla giderilebilir.

Önerilen makaleler

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir