Telefon

+90 530 311 49 16

E-posta

mevliyeyavuz@hotmail.com

Makalelerim

Genel

Online Psikolog, Online Psikolojik Danışmanlık

Online psikolog, zamanın ve mekanın sınırlayıcı etkileri olmaksızın, arzu edilen yer ve zamanda psikolojik yardım almak isteyenlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sunar. Online psikolojik danışmanlık ve terapi, özellikle psikologla fiziki …

Genel

Büyükçekmece Aile Danışmanlığı

Büyükçekmece aile danışmanlığı günümüzün değişen koşullarında ailelerin karşılaşabileceği her tür problemde çözüm üretebilen ve profesyonel anlamda destek veren bir kurumdur. Ailenin toplumun sağlıklı işleyişinde ne derece önemli olduğu dikkate alınacak …

Başakşehir Psikolog, Başakşehir Psikiyatrist

İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalına “Psikoloji” denir. Psikoloji üzerine eğitim alan, ihtisaslaşan uzmanlara ise “Psikolog” adı verilir. Psikologlar, temelde davranışlar ve zihinsel fenomenlerle ilgilenir; bunların altında yatan nedenlere ve neticelere bilimsel çerçevede temellendirmeler yapar. Buradan hareketle psikoterapi; iki kişi arasındaki sözel etkileşime ve psikoterapötik ilişkiye dayanan bir süreç olarak tanımlanabilir.

Başakşehir psikolog marifetiyle ve gözetiminde uygulanan psikoterapinin temel amacı; danışan bireyin bilişsel, davranışsal ve duygusal fonksiyonlarındaki sorunlar sebebiyle meydana gelen bozuklukların giderilmesi, kalıcı olarak tedavi edilmesidir. Psikoterapi; anlama, düşünme, konuşma ve ilişki kurmaya dayalı bir etkileşim sürecidir. Başakşehir psikolog, danışanının durumunu ve gereksinimlerini gözeterek psikoterapide farklı terapi metotları uygulanabilir.

Bireyin bilişsel, davranışsal ve duygusal bozuklukları sebebiyle dış dünyaya yansıttığı sorunlar, psikolog gözetiminde ve rehberliğinde uygulanacak terapilere ve danışmanlık hizmetine başvurularak giderilir. Danışmanlık hizmeti, psikoterapi uygulamasına kıyasla daha kısa sürer ve özgü bir sorunu hedef alır. Psikoterapide daha uzun vadeli bir planlama yapılır. Psikoterapi; bireyi merkeze koyar ve bireyin duygu, düşünce, davranışları altında yatan temel sebepler hakkında farkındalık oluşturmayı hedefler.

Psikolog yardımı almak, mevcut sorunların zamanla kalıcı sorunlar halini almaması ve gelecekte karşılaşılabilecek olası problemlerin birey tarafından çözülebilmesi adına oldukça önemlidir. Başakşehir psikolog hizmeti kapsamında yararlanılabilecek başlıca hizmet alanları şunlardır:

 • Okul fobisi,
 • Aile ve çift terapisi,
 • Çocuk terapisi,
 • Ergen Terapisi,
 • Öfke kontrolü,
 • Okul öncesi çocuklarda uyum ve davranış sorunları,
 • Akran zorbalığı,
 • Oyun terapisi,
 • Yeme bozuklukları,
 • Depresyon,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Disleksi,
 • Parkinson,
 • Teknoloji bağımlılığı,
 • Evlilik terapisi,
 • Duygu yönetimi,
 • Sanal para bağımlılığı,
 • Kumar bağımlılığı,
 • Sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı,
 • Boşanma sürecinde çocuklara yönelik danışmanlık,
 • İnternet ve teknoloji bağımlılığı,
 • Çocuk ve ergenlerde obsesif kompülsif bozukluk,
 • Sosyal fobi,
 • Çocukluk çağı depresyonu,
 • Borderline kişilik bozukluğu,
 • Panik bozukluk,
 • Bebek ve çocuklarda güvenli bağlanma.

Neden Psikolojik Destek Alınmalı, Psikoloğa Gidilmelidir?

Psikolog ve danışanın beraber icra ettiği rehabilitasyon ve iyileştirme hizmetine psikolojik destek adı verilir. Başakşehir psikolog aracılığıyla uygulanan psikolojik destek sürecinde; bireye rahatsızlık veren sorunların giderilmesi ve gelecekte yaşanması muhtemel sorunlarla baş edebilme becerisi kazandırılması amaçlanır. Psikoloğa gitmeyi gerektiren, psikolog yardımını kaçınılmaz kılan durumlarda psikoloğa başvurmamak; mevcut sorunun kronik bir hal almasına ve gelecekte telafisi güç sorunları beraberinde getirmesine neden olur.

Her birey, gereksinim duyduğu takdirde psikoloğa başvurabilir ve psikolojik destek alabilir. Fakat, kimi hallerde psikolojik destek almak, bireyin isteği doğrultusunda başvurulan bir destek olmaktan öte, somut durumun ağırlığı ve önemli nedeniyle ihtiyaç kesbeder. Bu tür durumlarda genellikle kişinin hayat kalitesi önemli ölçüde düşer. Yaşanan sorunlar tedavi edilmediği takdirde, beraberinde daha büyük sorunları da getirir. Bu bakımdan, psikolog desteği almanın ne denli önemli olduğu açıktır.

Psikolojik Destek Almanın Faydaları Nelerdir?

Psikolojik desteğe başvurmak, bireyin yaşadığı psikolojik güçlükleri kontrol almasına ve yaşamına daha sağlıklı devam etmesine yardımcı olur. Bireyin düşün dünyasındaki olumsuz bakış açısı yerine olumlu bakış açısı kazanmasını, hayata daha objektif bir perspektifle yaklaşmasını sağlar. Kişi, kazandığı bilinç sayesinde kendisini daha iyi anlar, algılar ve tanır. Başakşehir psikolog kontrolü ve gözetiminde gerçekleştirilen psikolojik destek kapsamında ilgili bireye sorular yöneltilir, analiz edilir ve çözüm için en doğru yol haritası belirlenir.

Hangi Durumlarda Psikolog Yardımı Alınmalıdır?

Psikolog yardımı gerektiren durumlardan bazıları şunlardır:

 • İki haftadan daha uzun süren depresyon hali,
 • Hayat enerjisinin tükenmesi,
 • Kimlik bunalımı,
 • Takıntılı düşünce ve davranışlar,
 • Hayatın akışını engelleyen, yaşam kalitesini düşüren endişeler,
 • Üretkenlikten ve verimden uzak hayat düzeni,
 • Dikkat eksikliği,
 • Potansiyellerin keşfedilmesi,
 • Evlilik – aile içi ilişki sorunları,
 • Öz güven eksikliği,
 • Çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları,
 • Sosyal çevre ilişkilerinde yaşanan problemler,
 • Karşı cinsle ilişki kuramama,
 • Boşanma dönemi ve sonrası sürece ilişkin danışmanlık,
 • Cinsel sorunlar,
 • Sınav, mülakat vs. durumlarda duygu yönetimi.

Başakşehir Psikiyatrist

Başakşehir psikiyatrist, zihinsel süreçlerin, duygu, düşünce ve davranışlar üzerindeki etkilerini inceleyen, ruhsal temelli bozuklukların ve hastalıkların önlenmesi, rehabilitasyonu ve tedavisi amacıyla hizmet veren, ruh sağlığı uzmanıdır. Psikiyatrist, mevcut bozukluğun/sorunun sağaltımı adına ve danışanının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda terapi ve tedavi planlaması düzenler.

Başakşehir Psikiyatrist Çalışmaları Nelerdir?

Başakşehir psikiyatrist, uzmanlık alanına ilişkin edindiği bilgi, birikim ve deneyimi, danışanlarının yararına tahsis etmek suretiyle yardım sağlayan, ruhsal temelli bozuklukların önlenmesi, rehabilitasyon sağlanması ve ömür boyu tedavisi amacıyla multi disipliner bir yaklaşımla çalışan uzmandır. Oldukça kapsamlı ve hacimli bir hizmet alanına sahip olan Başakşehir psikiyatrist;
 • Paranoid kişilik bozukluğu,
 • Psikoz,
 • Depresyon,
 • Anksiyete,
 • Bağımlılık,
 • Obsesif kompülsif bozukluk (OKB),
 • Akran zorbalığı,
 • Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk,
 • Geriatrik bozukluk,
 • Kaygı bozukluğu,
 • Bipolar bozukluk,
 • Uyku ve uyku bozuklukları,
 • Disleksi,
 • Down sendromu,
 • Şizofreni,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Okul olgunluğu,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Sosyal fobi,
 • Çocuklarda yeme bozukluğu,
 • Çocukluk depresyonu,
 • Çocuklarda tik bozukluğu,
 • Kaygı bozukluğu,
 • Karşı gelme bozukluğu,
 • Otizm,
Bozukluklarının tedavisine yönelik hizmet verir.