Telefon

+90 530 311 49 16

E-posta

mevliyeyavuz@hotmail.com

Yaşamın olağan akışı içerisinde her birey zaman zaman çeşitli zorluklara maruz kalabilir. Duygu dünyasında ortaya çıkan karmaşalar, acı verici olaylar, manevi kayıplar, üzüntü ve sıkıntılar kişiyi zaman zaman zorladığında yardıma ihtiyacı olur. Kişi kendini duygusal açıdan kötü hissettiğinde, dış dünyayı anlamakta zorlandığında ya da kendi iç dünyası ile baş edemediğinde desteğe ihtiyaç duyar.

Psikoloğa gitmek için bireyin mutlaka olması gereken koşulları beklemesine gerek yoktur. Yaşam kalitesinin artırılabilmesi için de bazen dışardan bir destek gerekebilir. Birey kendisinde uzun süredir davranış haline dönüşen ve onunla bütünleşen davranışları kendisini rahatsız ettiğinde de psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilmektedir.

Göktürk psikolog yaşama dair karşılaşılabilecek problemlere yanıt arandığında en sağlıklı yöntem ve teknikleri kullanmak sureti ile kişiye profesyonel anlamda destek veren alanında uzman bir kişidir.

Bir grubun ya da bireyin davranışlarını gözlemleyen, bilgi ve becerilerini analiz edip nedenlerini açıklayan meslek grubunda psikologlar görev alır. Kamusal alanda çalışabilen psikologlar ayrıca özel sektörde ve bireysel şekilde de hizmet verebilir.

İnsan davranışlarının yanı sıra insana ait zihinsel süreçlerin de analiz edilmeye ihtiyacı vardır. Bireyin zihinsel sağlığının korunması, terapi, tedavi, önleyici tedbirlerin uygulanması sürecinde psikologlar önemli görevler üstlenmektedir.

Göktürk psikolog danışanlarına en nitelikli hizmetleri verme konusunda alanında profesyoneldir. Danışanlar için gerekli olabilecek psikolojik testler, değerlendirme süreçleri, psikolojik danışmanlık hizmeti sunma ve araştırmalar yapmak sureti ile çeşitli görevleri yerine getiren Göktürk psikolog deneyimleri ile öne çıkmaktadır.

Neden Psikoloğa İhtiyaç Duyarız?

Günümüzde değişen yaşam biçimleri insan davranışları üzerinde de birtakım etkilere yol açmaktadır. İnsanın daha bireysel hale gelmesi toplumsal yapıda ortaya çıkan değişimler insanların ihtiyaçlarını da yeniden şekillendirmektedir.

Bunun yanı sıra geçmişten farklı olarak günümüz insanı daha bilinçli ve öğrenmeye açık bir yapıdadır. Bu kapsamda da kendi ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilme, sağlık sorunlarına bilinçli bir yaklaşım sergileyebilme eğilimindedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyo kültürel, ekonomik ve benzer etkenlere bağlı olarak insan davranışları yeniden şekillenmektedir.

İnsan yalnızca fiziksel olarak sağlık problemleri ile karşılaşmaz. Ruhsal anlamda da bazen desteğe ihtiyaç duyarız. Korkularımız, öfkelerimiz, sıkıntılarımız, problem çözme becerilerimizde ortaya çıkan aksaklıklar, özgüven kaybı yaşadığımızdaki duygu durumumuz, kendimizi ifade etmede zorlandığımızda yaşadığımız sıkıntılar, değişimlere ve gelişmeye yatkınlığımızı kaybetmemiz karşısında destek almamız ruhsal sağlığımız için gereklidir.

Günümüzde bireylerin daha bilinçli hale gelmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, dijital ortamlarda bilginin hızlı yayılımı sayesinde olurken kişinin öğrenmesi kolaylaşmaktadır. Buna bağlı olarak da insanlarda bilinç düzeyi artarken sağlık sorunlarına çözüm arama konusunda da daha doğru bir bakış açısına sahip olunmaktadır.

Bir psikoloğa yaşamın her aşamasında ihtiyaç duyulabilir. Çocukluk dönemi, ergenlik ve yetişkinlik dönemi ya da yaşlılık dönemi bazen zor şartlarda geçebilir. Bu durumda yaşamın yükünü paylaşabileceğimiz, sorunlarımıza doğru çözüm ve öneriler getirebilecek alanında uzman kişilerden danışmanlık almamız gerekir.

Göktürk psikolog alanında deneyimleri ile öne çıkarken hizmetlerinin merkezine de insan sağlığını ve yararını almaktadır. Yaşamanın herhangi bir anında profesyonel desteğe ihtiyacınız olduğunda Göktürk psikolog başarılı hizmetleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikoloğa Ne Zaman Gidilmelidir?

Psikologlardan danışmanlık alınması için mutlaka özel bir nedene gerek yoktur. Kişi problemler karşısında çözüm üretemediğinde ya da kaygı, endişe gibi kontrol edemediği davranışları karşısında psikoloğa gidebileceği gibi hiçbir nedeni olmasa da desteğe ihtiyaç duyabilir.

Kişi kendisini daha iyi tanımak istediğinde, bilişsel ve zihinsel süreçlerini anlamaya çalıştığında psikoloğa gidebilir. Kişinin davranışlarının altında yatan nedenlerin merak edilmesi, düşünce ve davranışlarının nasıl kontrol edilebileceğinin anlaşılması için de psikologdan danışmanlık alınabilir.

İnsanın duygu durumunda, düşüncelerinde ve davranışsal özelliklerinde her zamankinden farklı gelişmeler olduğunda psikoloğa gidilmesi daima yarar sağlar. Bireyin yaşadığı sorunların fark edilmesine rağmen ötelenmesi problemin daha büyümesine ya da kronikleşmesine yol açar. Bu durumda da teşhis ve tedavide daha karmaşık süreçlerin takip edilmesi gerekir.

Başlangıç aşamasında fark edilen sorunların çözümlenmesi daha kolay ve hızlı olur. Bunun yanı sıra kişi yaşam kalitesini de bu sayede kalıcı olarak koruyabilir. Psikoloğa gitmek için bir zaman öngörülmesi doğru bir yaklaşım değildir.

Yaşamın her evresinde psikoloğa gidilebilir. Çocukluk dönemi sorunları ile ergenlik problemleri farklı olur. Kişinin yetişkinlik süreçlerinde yaşamın akışında karşılaşacağı sorunlar değişirken yaşlılığın gereksinimleri ve sorunları da farklıdır. Kişinin bir desteğe ihtiyacı varsa, yardım arayışında ise bu alanda hizmet veren bir uzmana danışması daima kendisi için yarar sağlar. Bu sayede problemlerinin çözümünde ve hayat kalitesinin artması yönünde bir adım atılmış olur.

Önerilen makaleler

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir