Telefon

+90 530 311 49 16

E-posta

mevliyeyavuz@hotmail.com

Başakşehir aile danışmanlığı; aile mensubu bireylerin, aile çatısı altında karşılaştıkları sorunu beraber çözmeleri adında verilen psikolojik danışmanlık hizmetidir. Başakşehir aile danışmanlığı ile bireysel terapiler arasındaki en önemli fark; bireysel terapilerde birey özelinde bir değerlendirme yapılarak ilerlenirken, aile danışmanlığı birey özelinde değil; aileyi oluşturan tüm bireyler üzerinde değerlendirme yapılarak ilerlenmesi, iletişim kanallarının aktif edilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi üzerine temellendirilir.

Başakşehir Aile Danışmanlığının İşlevi Nedir?

Başakşehir aile danışmanlığının temel işlevi, toplumun en önemli ve kurucu unsuru olan aile kurumunun asli fonksiyonlarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi adına uzman marifetiyle uygulanan psikoloji prosedürüdür. Aile kurumunun temel fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi adına hizmet veren aile danışmanlığının başlıca işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Aile Bütünlüğünün Korunması

Aile birliğinin ve bütünlüğünün korunması, aile kurumunun sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi adına son derece mühimdir. Aile danışmanlığı hizmetinin en temel işlevlerinden biri de aile bütünlüğünün korunmasıdır. Aile danışmanı, aile bütünlüğünün korunmasına engel teşkil eden sorunun aile bireyleriyle beraber değerlendirilmesi ve en doğru yol haritasının belirlenmesi adına rehberlik yapar.

  • Ailenin Kendi Güç Kaynaklarının Geliştirilmesi

Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirebilmesi, sağlıklı bir aile yapısının devamlılığının sağlanabilmesi adına oldukça önemlidir. Ailenin kendi güç kaynaklarından kasıt; aileyi oluşturan bireyler arasındaki bağ, sevgi ve saygıdır. Aile danışmanlığı, aile üyelerinin birbirleriyle sevgi ve saygı dolu iletişim kurmalarını ve bu sayede ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirme becerisi kazanmalarını sağlar.

  • Aile İçi Sağlıklı ve Açık İletişim Kurulması

Aile içi ilişkilerin sağlıklı temeller üzerinde seyretmesi ve şeffaf bir iletişim kurulması, bireylerin empati yeteneğini geliştirmesi ve birbirlerini daha iyi anlaması, aile kurumunun devamlılığını ve yaşanan sorunların kısa sürede çözülmesini sağlar. Aile danışmanlığı, bireylerin birbirlerini olduğu gibi kabul etmesi, anlaması ve kendilerini açıkça ifade edebilmeleri adına oldukça yararlı bir programdır.

Başakşehir Aile Danışmanlığının Önemi

Başakşehir aile danışmanlığı sayesinde aile üyelerinin birbirleriyle çok daha sağlıklı ilişkiler geliştirerek daha sağlam bir aile yapısı oluşturulmasında, ilişkilerde aksayan yönlerin tespit edilerek çözülmesinde ve bu sayede aile kurumunun sağlıklı varlığının korunmasında işlev gösterir. Ailede yaşanan sorunların ve iletişim problemlerinin çözülmesi adına yapıcı ve onarıcı etkinlikler, etkileşimler gerçekleştirilerek sağlıklı bir aile düzeni oluşturulur.

Aile kurumunda farklı nedenlerden dolayı çeşitli sorunlar veya aile bireyleri arasın uyumsuzluklar, huzursuzluklar meydana gelebilir. Ailede yaşanan bu tür sorunların geçiştirilmesi, sorunların kronikleşmesine ve zamanla aile bireyleri arasındaki ilişkilerin zayıflamasına, iletişim kanallarının tıkanmasına ve kopmalar yaşanmasına neden olabilir. Aile danışmanlığı, söz konusu olumsuz sonuçların yaşanmaması adına önleyici ve iyileştirici etkiler sunan, uzman marifetiyle gerçekleştirilen oldukça etkili bir danışmanlık programıdır.

Başakşehir aile danışmanlığı konusunda Uzman Psikolog Mevliye Yavuz tarafından destek alabilirsiniz.

Önerilen makaleler

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir