Telefon

+90 530 311 49 16

E-posta

mevliyeyavuz@hotmail.com

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi belirtiler nedeniyle zihinsel konsantrasyonun tespit edilmesi için kullanılan araçlardan olan dikkat testleri, aynı zamanda zihnin tepki verme ve işlem hızı gibi ölçeklenebilecek faktörlerine ağırlık verir. Başakşehir dikkat testi için kliniğimiz web sitesi üzerinden bizimle iletişime geçebilir, online görüşme ile hem dikkat eksikliği ile ilgili bilgi alabilir hem de online olarak teste katılım sağlayabilirsiniz. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanan bu testler, Uzman Psikolog Mevliye Yavuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dikkat Testlerine Kimler İhtiyaç Duyar?

Çocukların davranışlarındaki anormallikler nedeniyle ebeveynler çoğunlukla dikkat testi gibi gözlemlenebilir ve yorumlanabilir araçlara yönelmektedir. Fakat bu tür doğruluğu ve güvenirliği yüksek olan dikkat değerlendirme araçları, yetişkinler için de pek çok farklı amaçla kullanılır.

Ebeveynlerin özellikle dikkat bozukluğu ve benzeri durumlar için çocuklarında araması gereken belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Hiperaktivite,
 • Dürtü kontrol bozuklukları,
 • Depresyon,
 • Dikkat eksikliği,
 • Davranış bozuklukları,
 • Öğrenme güçlükleri.

Bu tür belirtiler neticesinde teste tabi tutulan çocuk ile ilgili bazı değerlendirmelere ulaşılabilmektedir:

 • Zihinsel engellilerin değerlendirilmesi,
 • Üstün yeteneklilerin değerlendirilmesi,
 • Dikkat eksikliğinin belirlenmesi,
 • Öğrenme güçlüğünün belirlenmesi,
 • Farklılıkların değerlendirilmesi.

Yetişkinliklerin günlük hayatında karşılaştığı bazı sorunlar, dikkat testine tabi tutulmayı gerektirebilir. Aranabilecek bazı rutin belirtiler şu şekildedir:

 • İş hayatında performans düşüklüğü,
 • Sıkça kaza geçirme,
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde yeterli özeni gösterememe,
 • İşi ve hayatı etkileyebilecek seviyede unutkanlık,
 • Normalden daha fazla ev, iş ve sevgili değiştirme durumu,
 • Üretkenlikte azalma, vb.

Dikkat Testleri Nelerdir?

Bireyin odaklanma ve dikkat gibi zihinsel becerilerini ölçmek için önemli bir kaynak olan dikkat testleri, teste tabi olanın yoğunlaşma durumları hakkında netice vererek ne düzeyde dikkat eksikliğinin söz konusu olduğunu ortaya koyabilmektedir. Dikkat eksikliği söz konusu olan kişinin durumuna, yaşına ve uzmanın analizine göre birçok test aracından birisi veya birkaçı uygulanabilir. En yaygın olan Başakşehir dikkat testi araçları: Burdon Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi, Stroop Testi ve Moxo Dikkat Testi’dir. 

Burdon Dikkat Testi

10 ila 20 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere uygulanan, çocukların dikkat düzeyi hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlayan bir araçtır. Ortaokul veya lise öğrencisi, sırasıyla 2 ve 3 dakikada testi tamamlamaktadır. Test süresince öğrencinin istekli olması ve motivasyonunu sağlayabilmesi gerekir. Gelişigüzel bir şekilde dizilmiş harflerin olduğu bir sayfa öğrenciye verilir ve talimatlara göre bu kağıt üzerinde işlemler yapması istenir. Bu işlemler satır satır gerçekleştiğinden, dikkat eksikliği olan öğrencilerin sonraki satırlarda başarı oranı doğal olarak azalacaktır. Ayrıca testin tümüne verdiği iyi veya kötü yanıtlar, öğrencinin durumunu değerlendirme noktasında testi uygulayan için birer veridir.

D2 Dikkat Testi

En çok kullanılan algı ve dikkat testlerinden birisi olan D2 Dikkat Testi – Başakşehir Dikkat Testi, 9 yaş ila 60 yaş aralığındaki tüm bireylere uygulanabilir. Psikomotor hızı, zihinsel konsantrasyonu ve öğrenme düzeyi gibi kişinin dikkati ile ilişkili kriterler üzerinde değerlendirme yapabilmeye imkan tanır. Bireysel ya da grup olarak katılım sağlanabilen bu test, belirli bir puan standardına göre değerlendirilir. 

Stroop Testi

Nöropsikolojik testlerden birisi olan Stroop Testi, beyin ile ilgili olan kavramsal esneklik, dikkati yönlendirme ve işlem hızı gibi becerileri üzerinde durmaktadır. MR ve MRI gibi beyin görüntüleme uygulamalarında da sıklıkla kullanılan bir test olan Stroop ile beyin bölgelerindeki tahribatın ve zararın hangi alanda gerçekleştiği anlaşılabilir, bu da psikiyatrik ve nörolojik hastalıklara tanı konulmasını kolaylaştırır. 

Moxo Dikkat Testi

6 ila 12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan Moxo Dikkat Testi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısında ve hastanın gözlemlendiği süreçte önemli bir yardımcı test aracı olarak işlev görür. Online bir test olan Moxo Başakşehir Dikkat Testi, geçerliliği ve güvenirliği yüksek, çeşitli çeldirici ve uyaranlarla kişinin dikkatini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan en yaygın araçlardan birisidir. 

Önerilen makaleler

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir