Telefon

+90 530 311 49 16

E-posta

mevliyeyavuz@hotmail.com

Aile her toplumda ve kültürde bulunan sosyal bir kurumdur. Aile, biyolojik ve psikolojik bağları bulunan; aralarında duygusal, ekonomik ve tarihsel bir beraberlik olan ve kendilerini aynı evin üyeleri olarak hisseden kişilerin oluşturduğu bir birlikteliktir. Bireylerin hayatları boyunca karşı karşıya kaldıkları problemlerin büyük bir bölümü, mensubu oldukları aile yaşamından direkt etkilenir. Aile bireylerinden herhangi birindeki değişim, ailenin diğer üyelerine de doğrudan etki eder.

Aile ilişkilerinin işlevsel olması, toplum sağlığı bakımından da son derece önemli bir yer tutar. Hayatın doğal ve günlük seyri içerisinde, içeriden bir bakışla aile üyelerinin sorunları ve problemleri kendi başlarına çözmesi her zaman için mümkün değildir. Çözülemeyen sorunlar ise boşanma, aile içi şiddet, aile üyelerinin görev ve sorumluluklarını icra edememesi, sağlıksız ve psikolojik açıdan hastalıklı bireylerin belirmesi, verimsizlik, ekonomik kayıp ve genel olarak toplumsal yapının bozulması durumlarını da beraberinde getirir.

Bahçeşehir Aile Danışmanlığı Nedir?

Bahçeşehir aile danışmanlığı, geleneksel psikoterapiden ayrılarak aile özgün ve değişik yapıda yeni bir sorun çözme sürecini içeren; sağlıklı topluma geçiş sürecinde, toplumsal yaşamda sorunlar yaşayan ailelere yönelik destek sunmak amacıyla geliştirilmiş bir hizmettir. Uzman Psikolog Mevliye Yavuz ve ilgili diğer uzmanlar marifetiyle icra edilen Bahçeşehir aile danışmanlığına ilişkin kapsamlı bilgi almak için web sitemizin iletişim sekmesini ziyaret edebilir, iletişim araçlarını kullanarak tarafımızla irtibat kurabilirsiniz.

Bahçeşehir Aile Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Bahçeşehir aile danışmanlığı, aileye ilişkin sorunların çözümünde ailenin tamamını dahil etmeyi amaçlayan etkili bir yaklaşımdır. Geçmişte başvurulan geleneksel yaklaşımlarda hedef olarak bireyin davranışlarının değiştirilmesi benimsenmiş ve problemlerin sebebini bireyin kişilik yapısında arama yoluna gidilmişti. Fakat, aile danışmanlığında ele alınan problemlerde doğrudan aile üyeleri arasındaki iletişim ve etkileşim incelenerek, bu iletişim ve etkileşimin probleme katkısı değerlendirilmektedir.

Aile Danışmanlığının Temel Amacı Nedir?

Bahçeşehir aile danışmanlığının temel amacı, aile bireylerinin ruhsal sağlıklarını düzenlemek, birbirleriyle kurdukları ilişki ve etkileşimlerini iyileştirmek ve sonuç olarak aile sisteminin işlevselliğini artırmaktır. Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin problemli, uyumsuz ve tekrarlanan ilişki örüntülerini kendine zarar veren ya da kendini sınırlayan inanç sistemlerini düzenleme konusunda yardımcı olmak amacıyla kapsamlı, etkili ve başarılı bir müdahale programıdır.

Aile Danışmanlığını Gerektiren Nedenler

Aile danışmanlığı hizmetinden yararlanılması gereken birçok durumdan söz edilebilir. Fakat, uygulamada en sık karşılaşılan nedenlerden bazılarını ifade etmek gerekirse bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ev işlerinin paylaşımına ilişkin sorunlar,
 • Çocuk bakımına dair anlaşmazlıklar,
 • Evin geçimine yönelik problemler,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilecek problemler,
 • İlaç ve/veya alkol bağımlılığı,
 • Çocuğun, ailesinden kaynaklı okul sorunları,
 • Çocuğun yönlendirilmesine ilişkin problemler,
 • Ergen depresyonu ve intihar,
 • Evden ayrılan yetişkin çocuklara ilişkin sorunlar.

Ailelerin Sağlıklı Yapısını Tehdit Eden Faktörler

Günümüzde ailelerin sağlıklı yapısını tehdit eden başlıca faktörler şunlardır:

 • Aileye dışarıdan sağlıksız müdahaleler,
 • Aşırı harcamaların teşvik edilmesi,
 • Zamanın uygunsuz kullanımı,
 • Maddi / manevi tatminsizlik,
 • Eğitim ve bilgi eksikliği,
 • Terör vb. toplumun genel güvenliğini, huzurunu ve sağlığını tehdit eden olaylar,
 • Eşlerin görev ve sorumluluklarını, ailede karşı karşıya kalacakları sorunları ve çözüm yollarını yeterince bilmeden evlenmeleri,
 • Sağlıksız iletişim,
 • Ebeveynlerin kötü örnek olması (alkol ve/veya sigara bağımlılığı),
 • Ekonomik sorunlar,
 • Ebeveyn rollerinin yeterince belirlenip çocuklara uygulanamaması ile ilgili sorunlar.

Önerilen makaleler

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir